Til medlemmerne i Toftlund Golf Club            

Toftlund, den 11/11 - 2016

Der indkaldes til

Ekstraordinær generalforsamling

i Toftlund Golf Club

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.00

På Brundtland Golfcenter, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

Dagsorden: Behandle lejekontrakt for 2017 og frem

Eneste punkt på dagsordenen er. 

 

  1. Indgåelse for lejekontrakt for 2017 og frem.

 

Bestyrelsen har nu gennem længere tid arbejdet på at forhandle en lejeaftale af Brundtland banen på plads for 2017 og frem med bane ejer Eivind Dam Jensen.

Bane ejer Eivind stiller nogle økonomiske bindinger til en ny lejeaftale, som bestyrelsen ikke kan sige ja til.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær Generalforsamling, for at orientere medlemmerne af Toftlund Golf Club om situationen.

På bestyrelsens vegne:

Leif Christiansen

Formand, Toftlund Golf Club