Toftlund Golf Club

Klubbens formål er at give alle medlemmer gode oplevelser på og udenfor golfbanen. Det sociale er mindst lige så vigtigt som selve golfspillet. Klubben har en solidt fundament i et stærkt sammenhold blandt medlemmerne. Alle er velkomne og der findes altid plads til flere, der kunne tænke sig at gå i krig med golfspillet. Golf er nemlig for alle og man kan spille med familie, venner eller kollegaer på tværs af aldersgrænser.

 
Toftlund Golf Club

Til medlemmerne i Toftlund Golf Club     

Toftlund, den  8 januar 2020  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club 

Tirsdag den 28 januar 2020 kl. 19.00

                    Falck Stationen – Søndergade 41, 6520 Toftlund

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.                  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:        

6. Forslag fra medlemmerne:                     

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

På valg er:

Ilse Thomsen.      På valg for 2 år  modtager genvalg

Karsten Holm.      På valg for 2 år  modtager genvalg

Lars R. Olsen.      På valg for 2 år modtager ikke  genvalg

Valg af 1 suppleanter: 

8. Valg af revisor og – suppleant

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne: 

Leif Christiansen

Formand, Toftlund Golf Club

 

Kære medlemmer af Toftlund Golf Club og Brundtland Golf Club.

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og golfsæsonen kommer tættere på en afslutning.

Banen bliver tung og våd, og vejret bliver koldere.

Toftlund Golf Club har et godt tilbud til dig, hvor du kan holde dine golf færdigheder ved lige, på 27 forskellige baner i vores træningscenter på Østerdalen i Toftlund.

Er du medlem af Toftlund Golf Club eller af Brundtland Golf Klub, kan du for resten af året få adgang til at spille i træningscenteret ved at købe et medlemsskab for kr. 200.00

For at du kan komme godt i gang, vil der være mulighed for at komme ned i centeret og prøve at spille nogle huller.

Det sker I uge 40 fra den 30 september til 3. oktober, vil træningscenteret være åben mellem kl. 19 og 21 hvor der vil være en Instruktør der vil vise hvordan man starter maskinen op og kommer i gang med at spille.

Vi håber rigtig mange af jer har lyst til at gøre brug af dette gode tilbud, og ser frem til at møde jer i træningscenteret.

 

Med venlig hilsen

Toftlund Golf Club.

Har du spørgsmål eller savner yderligere information,  er du velkommen til at kontakte

Leif Christiansen på tlf. 60786014

Ilse Thomsen på tlf. 23610601

Carsten Holm på tlf. 30271827

Mark Quist på tlf. 30691355. Først efter kl 17.00

Lars Rømer på tlf. 31313432

http//Info september 2019

Golfbox Login:

Mail:

ilsethomsen@bbsyd.dk

Medlemsspørgsmål, kontingent mm.

Links: