The Evergreens

1. Formål: at kombinere dame/herreklub, hvor par er sammen om deres fælles interesse, samt at forene det sportslige med hyggeligt samvær.

2. Medlemskriterier: Mixed par( ægtepar/samlevende par), - og som noget nyt –vedtaget ved afslutningen 2014 kan nu også enlige golfere indmeldes – alle skal fortsat være over 40 år med fuldgyldigt medlemskab af Toftlund Golf Club og handicap svarende til max. 36 tildelte slag, første år dog op til 40 slag.

3. Kontingent: kr.150,00 pr. år pr .person, betales helårligt forud.

4. Matchfee: kr.25,00 pr. person pr. match – Herudover har vi en lille bødebag, som er i brug for at skærpe det enkelte medlems koncentration om golfspillet, og for at få penge i kassen til præmier, et evt overskud anvendes til medfinancering af udflugt/afslutningsarrangement.

5. Bestyrelse: består af 3 medlemmer+ 1 suppleant, bestyrelsen har ret til at uddelegere opgaver blandt medlemmerne , f.eks. at arrangere match.

6. Matcher: der spilles alle former for match, både par og individuel, slagsspil , - stableford – foursome - greensome, - piger mod drenge o.s.v. Der spilles i A + B række, rækkerne inddeles fra gang til gang, på baggrund af antal deltagere og af deltagernes handicap.

Der spilles minimum 2 matcher pr. måned i sæsonen, fortrinsvis lørdag formiddag og søndag eftermiddag, hvor der afsluttes med let fælles spisning. Spilleplan udsendes inden sæsonstart.

7. Der påtænkes 1-2 matcher på fremmede baner i løbet af sæsonen.

 

Formand: Vibeke Strøm

Kasserer: Jørgen Strøm

Startliste for Evergreens 2017

Lørdag den 8. april start kl. 13.00 mødetid 12.30

Søndag den 30. april

Søndag den. 14. maj start kl. 9.00 mødetid 8.30 Flagturnering

Søndag den 28. maj

Lørdag den 10. juni start kl. 12.00 mødetid 11.30

Søndag den 25. juni

Lørdag den 8. juli

Søndag den 30. juli

Lørdag den 12. august

Lørdag den 2. september

Søndag den 1. oktober

Søndag den 29. oktober afslutningsturnering og generalforsamling.

 

 

Evergreens Match 5. juni 2016

Vi var 23 spillere der begyndte i bagende sol, men matchen blev afbrudt af tordenvejr og regn. Vi sluttede af i godt vejr med dejlig mad og hygge.