Retningslinier for juniorer og Kids, vedrørende adgang til spil på den store bane:

Juniorer og Kids skal ligesom alm prøvemedlemmer gennemgå et kursus/træningsforløb og med samme krav som til vores prøvemedlemmer om at kunne spille den lille bane med 3 scorekort med 18 point for at kunne godkendes - decideret regelprøve på nettet erstattes af fornuftig træning og spil med voksne eller andre godkendte medlemmer på den lille bane og så træneren  og juniorudvalget et tæt samarbejde om hvem de mener kan godkendes og få deres DGU kort.

Træneren skal frigive dem, ud fra en trænermæssig vurdering af deres niveau. Der er grundlæggende færdigheder der skal være på plads, i lighed med prøvemedlemmer, inden de kan frigives.

Klubben flytter dem umiddelbart herefter i systemet, på samme måde som med prøvemedlemmer, og der bestilles samtidig DGU kort. Når Klubben har flyttet dem systemmæssigt, har de adgang til den store bane.

Ved adgang til store bane, sættes hcp til 54.

I lighed med prøvemedlemmer, har juniorer og Kids ingen adgang til den store bane, før klubben har tildelt dem spilleretten, og dette fremgår af systemet.

Så længe der ikke er udleveret DGU kort og bagmærke, kan man udelukkende spille sammen med et fuldgyldigt medlem af TGC.

Der skal bookes ind og bekræftes i golfbox hver gang,  og synligt bagmærke for prøvemedlemsskab skal bæres på bag.

OBS: der kan ikke reguleres for HCP, før man har modtaget sit DGU kort.