12-04-2014

Tefal åbningsturnering - Resultat

Tefal åbningsturnering afviklet i Toftlund Golf Club søndag den 6 april.

Der var 59 deltagere der trodsede vejr og vind med gunstart kl. 13.30.

Der blev spillet stableford i alle rækker og vinderne blev som følger:

A-rækken Thorben Bom 34, Jørgen Strøm 32 og Peter Sørensen 31.

B-rækken Jimmi Petersen 35, Asmus Skovrup 32 og Karsten G.Holm 32.

C-rækken Susanne Fogh 35, Rasmus Huusmann34 og Mona Lassen 33.

Der var hulpræmier til nærmest hullet på hul 7 til Finn Fogh med 5,87mr.

hul 9 Finn Perschke 4,40mr. hul 17 Helge Boisen 2,36mr. Hul 12 Christa

Nielsen 3,35mr. Efter turneringen var der smørrebrød til alle deltagere, som

venligst var sponsoreret af Brundtland Golfcenter.