Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen tirsdag d. 2. oktober 2018

kl. 19.00 på Frosch Hotel Søndergade 15, 6520 Toftlund.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af medsendte samarbejdsaftale.

3. Samarbejdsaftalen til afstemning.

SAMARBEJDSAFTALE.

1. TGC støtter en fusion, men ønsker mere tid, således at processen mod fusionen får tid til at modne medlemmerne. Målet kan være en fusion pr. 01.01.2020.

 

2. Indtil da vil TGC være en passiv golfklub, der driver klubhus og Trackman.

 

3. TGC medlemmer kan stadig være medlemmer af klubben, men den driver i realiteten ingen aktiviteter og medlemsregistreringen vil ikke længere foregå ved DGU

 1.  
  1. 4. Indtil fusionen foreslår TGC et samarbejde med BGK/BGC således:
  2. a.          Alle medlemmer opfordres til at købe spilleret på Brundtland banen
  3. b.         Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind i BGK, således at de naturligt deltager i BGK arrangerede aktiviteter
  4. c.          Alle Klubber I Klubben kommer tilbage til Brundtland og tilbydes samme spilletid som tidligere
  5. d.         Medlemsregistreringen vil fremover for alle medlemmer være i klub 911, således vil det samlede Medlemsregister ligge her.
  6. e.          Medlemsregister på klub 54 vil naturligt blive nedlagt når klubben lukkes ved DGU
  7. f.          TGC GolfBox nedlægges, og i stedet oprettes Trackman som ressource i GolfBox 911. Udlejningen af Trackman foregår således gennem BGC. Og afregnes af bruger direkte til TGC
  8. g.         BGK kan søge om midler i TGC til formål, der kommer BGK medlemmerne til gode.

 

TGC vil ikke drive nogen former for sociale aktiviteter på Brundtland banen, dette vil alene foregå ved BGK, således at vi kan fremstå som én golfklub.

 

Formanden Leif Christiansen bød de 150 fremmødte medlemmer hjerteligt velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i Toftlund Golf Club.

Grunden til indkaldelsen er, at vi forhåbentlig kan vedtage den udsendte samarbejdsaftale.

 1. Valg af dirigent.
  Karsten Gam blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet ved fremsendelse af indkaldelsen direkte til alle medlemmer.
   
 2. Fremlæggelse af medsendte samarbejdsaftale.

Leif Christiansen gennemgik samarbejdsaftalen. Dirigenten satte aftalen til debat.

Mogens Marcussen, kan jeg få uddybet, modne medlemmerne. Leif oplyste, at der skulle ca. 200 medlemmer til for at der kunne vedtages en vedtægtsændring, så der kan ske en fusion.

Monica Jørgensen, skal der stemmes om en fusion på et senere tidspunkt.

Leif: Det kan godt ske, at det skal ske i fremtiden.

Jørgen Strøm, hvad kommer navnet til at hedde? Sandsynligvis TGC

Birkir Haldorsson, når klub 54 nedlægges, hvad skal der så ske, hvad er meningen? Leif, vi skal blive klar til fusionen og det skal ske som ligeværdige parter BGK og TGC. Trackman virker som nu, alle skal kunne booke sig ind på lige betingelser.

Hans Petersen, er der ikke mere teori end praksis, når der ikke er nogen aktivitet. Der er ikke nogen DGU klub efter en fusion, DGU medlemskabet vil så, på sigt, forhåbentlig overgå til den fusionerede klub med nr. 54. Der er en vis prestige i at have et lavt DGU nummer.

Mogens Marcussen, hvis TGC skal fortsætte, skal der betales kontingent? Hvem skal registrere medlemmerne. Jeg stemte selv for, at det ikke skulle ske med det samme, det er jeg måske nu.

Leif: Der skal betales et symbolsk beløb som det også er sket i 2018.

Erik Jørgensen, hvis der er med ønsket om at banen går konkurs inden 1. januar 2020, så kan vi lige så godt fusionere nu. Der står ikke noget om en fusion, det er baneejer der kommer med et tilbud.

René Lautrup, jeg er imod, at alle pengene tilgår den nye klub, er der nogen der ved hvor mange penge vi har? Det kan ikke kun være de medlemmer i BGK der skal have ”vores” penge.

Karen oplyste, at der var 469.000 pr. 1. jan 18, Trackman er nu nedskrevet til 131.000, egenkapitalen er nu ca. 350.000.

Frank Hansen, stemmetal for afstemningen om forslag 1 og 2? Forundret om at det kaldes en samarbejdsaftale, hvem samarbejder vi med, vi kender ikke aftalen, hvis vi ikke er medlem af DGU længere skal klubben nedlægges, dette ifølge vedtægterne, et overskud skal gives til ungdomsarbejdet i Toftlund.

Leif, med hensyn til hvad der sker uden DGU nummer, 54 nummeret lægges til side. Vi forsøger at få et samarbejde, det bliver en forhandling at få fremtiden til at fungere.

Vedtægterne skal ændres, hvis vi skal fortsætte, der vil komme ændringsforslag til vedtægterne, så det kan ske på den ordinære generalforsamling.

Emil Fries, næstformand i BGK og medlem i TGC, midlerne i TGC skal ikke snoldes op, de kunne bruges til en træningsdag, der er ikke økonomi i BGK til et sådan tiltag. Stem for dette forslag.

Edgar Hjerresen, tak til bestyrelsen for det store arbejde der er gjort efter det mandat som de fik på generalforsamlingen. Jeg har spillet i klub 37 i 10 år, hvis jeg havde vist, at klub 37 pludselig skulle blive flyttet tilbage uden nogen form for orientering til alle tidligere medlemmer. Så havde jeg slet ikke spillet i klubben i år.

Jørgen Strøm, jeg har været med siden 90 og altid selv betalt for den træning jeg skulle have, så jeg kan ikke gå ind for dit forslag Emil.

Evald Nielsen, hvad kommer lejeaftalen til at lyde på? Den aftale som vi så i kulturhuset, den duede ikke og så stå vi der igen uden aftale.

Emil Fries, vi betaler 6.000,- kr. til ejeren og der returneres 250 kr. efter 1. januar 2019 til BGK.

Jørgen Strøm, citerede fra aftalen som var udskrevet fra hjemmesiden d.d., at TGC skulle betale?

Leif oplyste, at 77 stemte for forslag 1 og 70 for forslag 2.

Erik Jørgensen, i forbindelse med forslag 2 er der sikkert mange der har misforstået den, mange troede at der fulgte et DGU medlemskab med.

Frank Hansen, er ikke sikker på, at det er juridisk korrekt med den proces der sker, mit forslag kunne være, at dele pengene ud blandt medlemmerne. I aften er der ikke ændringer af vedtægterne og der er almindeligt stemmenflertal.

Svend Sørensen, det er korrekt, at der ikke er vedtægtsændringer i aften, de medlemmer som er her støtter op om bestyrelsens arbejde.

Jørgen Strøm læste om fra aftale mellem BGC og BGK, der er ingen mulighed for at deltage i landsdækkende turneringer, da der ikke er en klub med et DGU medlemskab.

Frede Schrøder, jeg vil forslå, at vi bakker op om aftalen.

Sigrid Jørgensen, hvad er alternativet hvis vi stemmer nej?

Leif, der er kun at lukke TGC ned.

René Lautrup, hvis vi ændrer vedtægterne på GF, så kan vi fortsætte med at spille på Trackman, betale kontingent til TGC og håbe på at tingene retter sig.

Frank Hansen, jeg bakker helt op om bestyrelsen, men i mine øjne er det juridisk forkert, jeg spiller ikke på Brundtlandbanen så længe Ejvind ejer banen.

Flemming Andersen, vi fik et mandat af medlemmerne og nu spiller 150 medlemmer i Toftlund, der skal laves noget om for at kunne fortsætte. Vi skal have fundet en løsning inden den ordinære generalforsamling.

 

Jørgen Strøm er nødt til at finde en anden DGU klub, som bestyrelsesmedlem i Regionsgolf Danmark kan jeg ikke være medlem i klub 911.

 

 1. Samarbejdsaftalen til afstemning.

Dirigenten orienterede om proceduren ved afstemningen, hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning skal det ske. Situationen taget i betragtning vil det være bedst med en skriftlig afstemning. Erling Rosenberg og Arne Jepsen blev foreslået og valgt.

 

Afstemningen gav dette resultat:

Ja.: 112                                          Nej.: 14                                    Blanke/ugyldige.: 5

 

Dermed er der givet mandat til bestyrelsen om at arbejde videre efter det fremlagte.

Leif, jeg vil gerne sige tusind tak for opbakningen, socialt samvær og golf hænger sammen, en barsk aften, der er gravet grøfter nok, lad os komme videre. Vi vil forberede den ordinære generalforsamling og hvordan vi kommer videre derfra. Tak for i aften.

 

 

Referat er i original form underskrevet af dirigent og referent

 PS. ønsker du nærmere information omkring Brundtland Golf Klub/Brundtland Golfcenter kan du kigge på deres hjemmeside her : https://brundtlandgolfcenter.dk/