Kære medlemmer af TGC

Året 2017 rinder snart ud og der er desværre endnu ikke indgået en lejeaftale med baneejer for 2018 hvorfor vi som tidligere nævnt har arbejdet videre med at kunne bibeholde TGC som en klub og der er indgået aftale med banen i Arrild om at vi har banen der som adresse fra årsskiftet. Dette betyder jo så også at vi ikke frit kan spille på BGC – uden at der betales og afregnes med kontoret.  

Derudover har vi igen været ude hos – Jels – Ribe – Sønderjyllands og Aabenraa og aftalerne er så godt som på plads – dog skal vi lige afvente at der er nogle af klubberne der skal have et bestyrelsesmøde i første uge af januar – men vi kan love jer at prisen for spilleretten i en af de 4 klubber ikke vil overstige vores almindelige seniorkontingent hvor i får frit spil på lige fod med klubbens medlemmer i de respektive klubber selvfølgelig inkl. Arrild banen.

Da vi afventer de endelige priser fra hver klub vil vi udskyde kontingentopkrævningen så denne først opkræves til 1 marts 2018 og ikke som normalt 1 februar. Dette for at vi når vi først i januar kan fortælle hvad prisen vil være kan få jer til at tilbagemelde om hvilken klub i evt. ønsker spilleret i så vi dermed kan se hvor meget i hver i sær skal opkræves. Nærmere omkring dette tilgår snarrest i det nye år.

Trackmann – alle medlemmer af TGC vil selvfølgelig igen i 2018 have mulighed for at købe årskontingent som også i 2018 er kr. 500. Her vil vi bede jer indbetale til konto nr. 9740 – 0004136012 – når disse er indbetalt vil du blive registeret for spilleret. Tidsbestilling m.m. foregår som normalt på trackmann.

Vil også lige erindre dig om at har du noget i bagrum eller skabe i omklædningsrum så husk at tømme dette før den 1/1-2018.

Der vil nok i pressen komme noget omkring den situation vi p.t. og herunder vil du kunne se hvad der er sendt til JV.

Med ønsket om et godt nytår og et forhåbentligt snart gensyn på græsset – om det nu bliver Arrild – en af de 4 klubber vi har spilleretsaftale med eller som vi nok alle ønsker Toftlund.

Nytårshilsner

Bestyrelsen

 

Pressemeddelelse.

 

Desværre er det ikke lykkedes for Toftlund Golf Club at forhandle en ny lejeaftale af golfbanen i Toftlund på plads for året 2018 og frem, hvilket vi selvfølgelig er meget kede af.

Situationen er at golf klubben ønsker en lejeaftale der har en løbetid på 5 år, dog sådan at den i lejeperioden kan opsiges af begge parter, og det har vi ikke kunne blive enig med baneejer om.

Vi er i en situation , at hvis vi ikke har en golf bane at spille på, så mister Toftlund Golf Club sit medlemskab af Dansk Golf Union. For at sikre at dette ikke sker har Toftlund Golf Klub lavet en aftale med Arrild Golf Club om at vi flytter golfklubben til Arrild, således at klubben bevarer sit medlemskab af DGU.

Ud over banen i Arrild, som kun er en 9 hullers golfbane, har vi også lavet aftaler med Ribe Golf Klub, Royal Oak i Jels, Sønderjyllands Golf Klub i Uge, samt Aabenraa Golfklub, om at vores medlemmer også kan vælge at spille på en af disse baner, som er 18 hullers baner. Vi er meget taknemlig for at de 4 golfklubber støtter os i den nuværende situation, og gør det muligt at fastholde medlemmerne i Toftlund Golf Club.

Det er selvfølgelig ikke sådan vi ønsker at gå ind i 2018, men trods forhandlinger siden august , har det ikke været mulig at få en aftale med baneejer Eivind Dam Jensen.

På Toftlund Golf Clubs generalforsamling den 12. december fik bestyrelsen fuld opbakning, herunder også længden af en ny kontakt. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade for, og vi håber at vi finder en løsning, der kan tilfredsstille både baneejer og Toftlund Golf Club, så vi igen kan flytte vores tilhørsforhold tilbage til Toftlund.

Leif Christiansen

formand

Toftlund Golf Club