Måneds info. Marts 2017

Så er vi kommet ud af marts måned og har taget hul på april. Marts har været en rigtig spændende måned, hvor der sket rigtig mange gode ting, på Brundtland Golf center, Den nye Chef greenkeeper Carl har sammen med den øvrige stab af greenkeepere, været meget aktive, og virkelig gjort en forskel, så golfbanen står meget flot, har af flere af de garvede medlemmer fået tilkendegivelser på, at banen aldrig har været flottere så tidlig på sæsonen. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at vi kan fastholde, og tiltrække nye medlemmer til Toftlund Golf Club. Der skal lyde en stor tak til Carl og hans hold, samt til baneudvalget, herunder Jørgen Strøm, der har ansvaret for at flytte huller, for en meget flot indsats. Pludselig dukkede der også en ny forretningsfører op Paulo, det er vi i bestyrelsen rigtig godt tilfreds med, og forventer os meget af samarbejdet med den nye forretningsfører, at vi i fællesskab kan udvikle Brundtland golf Center, og skabe de bedste rammer for golfsporten i vores del af landet. Sidst men ikke mindst har vi kunnet byde velkommen til vores nye PGA – træner Daniel Cole. Daniel er en meget erfaren træner, som vi skal bakke op om. Daniel vil stå for forskellige trænings tiltag, både som enkelt undervisning, samt undervisning af grupper, Daniel vil have ansvaret for undervisning af vore juniorer, og elitespillerne. Daniel vil være på Golfcenteret onsdag og fredag, Tag rigtig godt imod vores nye træner, og slut op om Daniel ved at gøre brug af de træningstilbud der kommer. TGC har lavet en aftale med flygtninge Børnecenter Syd, om at de kan lære at spille golf. 4 af unge flygtninge, som er fra 12 til 16 år, møder hver onsdag kl. 16.00 på golfcenteret, hvor de bliver modtaget af Bjørn Nielsen og Lars Christensen, der et tovholdere på projektet. Målet med projektet er at være med til at give de unge flygtninge en go modtagelse i vores by, og gennem golf sporten give dem et indblik i hvordan foreningslivet fungerer i Danmark. Toftlund skole er også startet golfuddannelsen op igen her i det nye år, et forløb der startede i efteråret 2016. Målet for de 10 elever der er med, er at de sidst i juni slutter med at tage golfkørekortet, det er Evald der er tovholder her. De træner fredag eftermiddag. Der er desværre kun en putter tilbage i de golf sæt, vi låner ud, til begyndertræningen, skulle der være nogen af jer medlemmer, som har en putter stående, som i ikke bruger, så må i meget gerne tage den med, og aflevere den til Ilse eller Sonny. Husk banens dag på lørdag der starter kl. 09.00. Klubberne i klubben er kommet rigtig godt i gang med rigtig flot golf vejr, tak for jeres indsats. Der er info møde for begyndere mandag den 10. april kl. 19.00 kender du nogen der skal i gang med at spille golf, så få dem til at møde op, der er vigtigt at alle gør en indsats for at Skaffe nye medlemmer. Vi venter stadig på en dato for ansættelse af en ny restauratør. Go påske til alle

Med golf hilsen.

Leif Christiansen