Medlems orientering. Giv din holdning til kende.

Kære medlemmer af Toftlund Golf Club. En fantastisk varm sommer lakker mod enden. I klubbens bestyrelse har vi ikke haft en direkte kontakt til baneejer. Officielt er vi kun orienteret gennem pressen. Som I jo sikkert har hørt og læst, så har E. Dam Jensen selv dannet en golfklub hjemmehørende på Brundtland Golf Center, BGK. Klubben har konstitueret sig med Lars Didrichsen som formand samt Annette Vestergård Holm og Emil Friis som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

I bestyrelsen kan vi også godt se at en del medlemmer af Toftlund Golf Club har købt spilleret hos E. Dam Jensen, så nogle er vendt tilbage til banen i Toftlund.

 

E. Dam Jensens nye klub har via Lars Didrichsen nu rettet henvendelse til Toftlund Golf Clubs bestyrelse, og inviteret til en fusion mellem de to klubber.

 

Der er tale om at klubberne sammenlægges under Brundtland Golf Klub, BGK, d.v.s at det er deres vedtægter der er gældende. Den eneste ændring er, at navnet på klubben ændres til Toftlund Golf Club.

 

BGKs forslag til en fusion her gengivet i uddrag er:

 

Mulighed 1.

 

*TGC og BGK fusionerer under navnet TGC.

*Vedtægterne for den fusionerede klub er de nugældende for BGK – dog skal navnet på klubben ændres

*Det er selvfølgelig den indgåede samarbejdsaftale mellem BGK og BGC der fortsat er gældende uden ændringer – dog skal navnet ændres.

*Den fortsættende bestyrelse er de tre i BGK, der i henhold til vedtægterne udvides til 5 på generalforsamling til foråret.

*Navngivne personer fra den nuværende bestyrelse for TGC kan ikke vælges til den fusionerede bestyrelse i de første 4 år.

*Klubnummer 54 forsøges deponeret ved DGU således at det kan genopstå, når fusionsklubben har medlemmer nok til at indgå en lejeaftale i stedet for en samarbejdsaftale med BGC. Der arbejdes på at dette allerede kan ske i 2020 således at momsproblemet på medlemskontingent også kan løses.

*Alle tidligere medlemmer af TGC er velkommen på banen, også den gamle bestyrelse.

 

I Toftlund Golf Clubs bestyrelse erkender vi at vi ikke som ønsket kommer til at lave en ny banelejeaftale med baneejer E. Dam Jensen. Det løb er nok kørt.

 

Mulighed 2.

 

TGC råder fortsat over nogle midler og værdier, nemlig vores kontant beholdinger og vores træningscenter på Østerdalen. Værdier for ca. en halv million.

 

Ved en fusion med BGK vil disse aktiver tilgå den nye klub.

 

I forslaget til fusion fra BGK fremgår det, at der skal arbejdes på at ændre klubbens tilhørsforhold til BGC fra en samarbejdsaftale til en lejeaftale, og at dette kan/skal ske, når der er medlemmer nok. Målet er at det kan ske allerede i 2020. Der er dog ikke sat tal på hvor mange medlemmer der skal til?

 

TGCs bestyrelse er ikke afvisende overfor en fusion, men at samarbejdet med den nye klub skal starte med at vi fusioner synes vi er lidt voldsomt.

 

De af vore medlemmer der ønsker at spille fremadrettet på banen i Toftlund, kan købe en spilleret til banen, og dermed vende tilbage til Toftlund og blive medlem af BGK.

 

Toftlund Golf Club bevares som en klub hvis eneste formål er at arrangere sociale arrangementer og at drive træningscenteret, så alle der er interesseret i at spille indendørs golf om vinteren fortsat kan gøre det. Vi vil forsøge at deponere vort 54 medlemsnummer hos DGU, idet vi uden bane ikke kan være medlem af DGU. Det er BGK heller ikke, og kan ikke blive det. Det er baneejer E Dam Jensen der har medlemskabet. (Selskabsmedlem). Vi vil opfordre til at være loyale mod BGK, og vil gerne samarbejde med BGK om bl.a. træningscenteret.

 

Når BGK måske allerede i 2020 kan ændre samarbejdsaftalen til en lejeaftale, således at det er klubben der står som medlem af DGU, så mener vi at tiden er inde til af der indledes direkte fusionsforhandlinger de to klubber i mellem.

 

Det er medlemmerne der bestemmer hvilke af de to muligheder bestyrelsen skal arbejde videre med.

 

Derfor er det rigtig vigtigt at du sender en mail eller SMS, 6078 6014 til Leif Christiansen, jlchristiansen@hotmail.com hvor du tilkendegiver om det er mulighed 1. eller mulighed 2. du synes er den bedste for Toftlund Golf Club

 

At vi har dit svar senest den 28. august.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for TGC