Hej alle sammen.

 

Her lidt informationer omkring klubber i klubben – medlemskab og notater fra infomødet den 19. marts.

Først og fremmest tak for det store fremmøde til vort medlemsmøde den 19. marts – der var mødt ca. 200 op til dette møde – referat/notater nederst i denne mail.

 

Til jer der endnu ikke har indbetalt kontingentet til TGC og vil bibeholde jeres medlemskab så er allersidste frist for indbetaling den 1. april hvorefter i slettes.  Dette vil også betyde at hvis der fremadrettet ønskes at gøre brug af tracmann/simulator vil være til prisen som greenfee spiller.

 

Leif  er i gang med at iværksætte koordinering af hjælp til at få banen i Arrild i bedre form som den er lige p.t. – nærmere herom følger senere.

 

Der vil blive lavet bagmærker og så snart de er klar vil i høre fra os.

 

Der arbejdes ligeledes på at vi kan få lavet tidsbestilling i Arrild og med lidt held udskrive scorekort derude når vi kommer derud – kan afsløre at jeres spillehandicap er noget lavere i Arrild som det har været i Toftlund. Hvis du er interesseret i at se hvad dit spillehdc. er i Arrild så gå ind på din golfbox:  

Golfbox – Scores – indberet scores og her vil du kunne se dit spillehandicap og på hvilke huller du får dine streger  - det  er nok ikke første gang vi går 9 eller 18 huller i Arrild at vi skal sættes ned i HDC J

 

Turneringsudvalget og sponsorudvalg er gået i arbejdsværelset og der vil blive arbejdet med måske nogle utraditionelle turneringer så vi også på tværs af klubber i klubben – køn og aldersgrupper kan få nogle spændende turneringer – der vil nok ikke komme så mange men færre men derimod spændende og anderledes.

 

Klubber i klubben:

Det er jo rigtig dejligt at se at vore klubber i klubben er i fuld gang med tilrettelæggelser og planlægning af sæsonen så vi stadig kan bevare vores sociale relationer og få spillet noget golf når nu sæsonen snart går i gang og solen kommer højere på himlen og vi er sikre på at vi får mange gode golfrunder både i Arrild og øvrige steder som der nu vil blive spillet i den nærmeste fremtid.

 

Klub 37

Til alle “gl.” samt nye spillere i Klub 37.  

Sæsonstart Klub 37 - 2018

Vi begynder tirsdag 10.4 kl. 17.30 i Arrild. Adressen er:  Golfvej 1, Arrild,  6520 Toftlund.

VIGTIGT - I skal kunne huske jeres spiller HCP

Vi sørger for, at der kan købes øl eller vand.  

Hilsen og på gensyn

Bonde og Annelise

Mogens og Karen

Bjørn og Edith

 

Musketeer:

Museteerne har lavet deres plan og har du lyst til at deltage her kan du læse meget mere på dette link:

http://www.musketererne.dk/matchplan

 

Seniorer:

Seniorer har også lagt plan og har du ønsker om at deltage her så kan du se meget mere på deres side her:

http://seniorgolftoftlund.dk/matchplan-2018

 

Lady Golf:

Lady golf har også lagt plan og der vil være muligheder for alle damer i TGC at deltage – har desværre ikke et link men der kan rettes henvendelse til Lene Brink:   lenebrink02@gmail.com  tlf. 

 

The Evergreens:

Evergreens startede som en ægtepar/samboende klub men der er efterfølgende åbnet mulighed for at alle over 40 år med fuldt medlemskab af TGC kan optages som medlemmer – der spilles fortrinsvis lørdage og søndage hvor der nogle gange afsluttes med fællesspisning – dette forsøges også fuldført i 2018 hvor nogle turneringer vil blive spillet i Aabenraa (fortrinsvis søndage) og andre vil blive afviklet på banen i Arrild. Der er et medlemsgebyr som bruges til præmier på turneringsdage. Der arrangeres en fælles udflugt i løbet af året. Har du interesse i at deltage her så kontakt Vibeke Strøm på: parklubevergreens@yahoo.dk

 

Dette lidt om klubber i klubben håber du møder op og er en del af et godt fællesskab.

 

Skulle  du ønske at give dig selv mulighed for at spare penge når du tager ud for at spille greenfee i løbet af 2018 kan du netop nu købe golfhæftet og få en golfhandske med i købet – henvendelse til tlf. 23610601. Golfhæftet giver dig mulighed for at spille golf til halv greenfee på mere end 900 golfbaner i Danmark (ca 100 baner), Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Portugal, Storbritannien, Irland og Italien en gang på hver bane/år.

 

Med golfhilsner

Bestyrelsen for TGC samt klubber i klubben.

 

Her kommer det lovede referat/notater fra mødet den 19. marts i Musik og Teaterhuset.

Leif Christiansen bød velkommen til de ca. 200 fremmødte medlemmer. Det er et privilegium at være i bestyrelsen, når medlemmerne bakker så talstærkt op. Det er ingen teaterforestilling, selvom det foregår her i teaterhuset. Forhandlingsforløbet blev kort ridset op.

 

Enkelte punkter blev kommenteret undervejs.

 

Finn Persche sagde, at Leif kunne sige til EDJ, at det er ærgerligt for ham, at han må vinke farvel til de penge som TGC ville have sendt til ham i 2018.

 

Leif havde modtaget en billet mærket annonce fra Børsen den 14. marts 2018. Annoncen omhandlede et golfanlæg som var til salg. Med det kendskab som vi har til BGC, så kunne det kun være denne bane som er sat til salg.

 

Det er et fåtal som efter bestyrelsens viden har indmeldt sig i BGC. Der er 314 som indtil dato har betalt til Arrild og 53 har tilkøbt spilleret i en af de 4 klubber som vi har lavet aftaler med. Der er kun få medlemmer som har udmeldt sig for at indmelde sig som ordinære medlemmer i en anden klub.

 

Leif svarede, at Morten Bachausen fra DGU har været inddraget i vores situation gennem lang tid og er kommet med nogle anbefalinger til et samarbejde mellem klub og ejer, eller vil det ikke blive godt. En erhvervsklub kan ikke være DGU medlem.

 

Leif, Det er også et synspunkt at have, vi har tilbudt EDJ at vi ville købe en spilleret som samlet flok, men det havde ikke interesse.

 

En realistisk pris i dag er 10 – 12 mil. EDJ tror han kan få 30 40 mil.

 

Hotelejerne skal efter Eivinds oplæg betale for 2 x fuldtidsmedlemsskaber, Eivind vil være fritaget for denne betaling.

 

Benny, Eivind har gjort alt for at ødelægge klubben.

 

Allan Rosenlund, du sagde at vi skulle trække på samme hammel, men løbet er kørt, kan ikke leve af de få som vil spille her, han skal udsultes hurtigst muligt. Tag levebrødet fra ham og lad blodet løbe fra kadaveret.

 

Emil Fries, har ikke været med så længe, vi skal spille i Toftlund for 6.000,- kr. 1.500,- kr. koster det i kørsel. TGC på banen i Toftlund, vi er gode kammerater her, kan vi få en aftale om spilleret.

 

Arne Husted spurgte hvad Benniksgård Golf klub var blevet solgt til. 12. mil.

 

Evald Nielsen oplyste, at BGC havde sagt til interesserede personer under messen i Toftlund, at de skulle købe et medlemskab af TGC og købe spilleretten hos dem.

 

Ole Schmidt, er det ikke unødige detaljer vi snakker om nu, det vil blive en langsom start. Da vi solgte banen første gang, tabte vi rettighederne. Vi begyndte med et par huller og en bane blev bygget op, så lagde vi ægget i den forkerte kurv. Hvis vi tager en grensaks og lidt roundup, så skal vi nok få styr på banen i Arrild.

 

Evald Nielsen har spillet i Arrild, lej en ekstra maskine, køb gødning mm, så har vi et sted at spille.

 

Leif Christiansen, vi har en der vil være baneformand og er klar til at lægge noget arbejde i det, Calle er ikke den som rider samme dag som han sadler. Jeg kan fornemme, at der ikke er opbakning til at vi skriver under på aftalen. Der er ingen som er sure på nogen, det er ikke sådan at vi har lukket alle vinduer og døre. Bredt mandat til at arbejde videre, og se mulighederne for et samarbejde. Vi vil ikke lave de store investeringer i Arrild i år. Slå og klippe rundt omkring, banen er stort set aldrig våd, god læ, 9 huls bane det skulle have været en 18 hullers bane, men der kunne ikke købes jord nok.