Kære medlemmer af Toftlund Golfklub

 Siden sidste nyhedsbrev har E. Dam Jensen fået oprettet et ”selskabs medlems skab” af DGU. Det betyder at Brundtland Golfcenter nu kan udstede DGU kort og sælge spillerettigheder samt handicapregulere på banen under eget DGU nummer.

 Vi kan godt se at enkelte af vores medlemmer har købt en spilleret på Brundtland Golfcenter. Det er de naturligvis i deres gode ret til.

 Vi forsøgte at lave en aftale med Brundtland Golfcenter, om at TGC, på vegne af de medlemmer der ønsker at spille på banen, om at klubben formidlede købet, og spillede om en enhed på banen.

 Vi fik at vide at det var man ikke interesseret i, men vi har aldrig fået en officiel tilbagemelding.

 En del medlemmer og ikke medlemmer opfordre os løbende til at finde en løsning så vi igen kan spille på Brundtland Golfcenter. Det vil vi også rigtig gerne, men der skal jo to parter til at indgå en aftale, og lige nu er der desværre ingen dialog.

 Efter informationsmødet indkaldt af Brundtland Golfcenter, blev der nedsat en 3 mands gruppe der skulle prøve at bane vejen for at der kunne komme forhandlinger i gang. Det initiativ har desværre ikke bragt os nærmere en løsning.

 Vi er parate til at modtage en invitation fra bane ejer, så der kan aftales et samarbejde  med bane ejer til gavn for medlemmerne af TGC og BGC.

 Til orientering så er Bonde Aarhus udtrådt af bestyrelsen. Fra resten af bestyrelsen skal der lyde en stor tak for den indsats han har ydet i bestyrelsen igennem mange år.

 Vil vi fra bestyrelsen ønske alle en fortsat rigtig god sommer. Vi håber I får spillet rigtig meget golf i det gode vejr.

Vedr. klub 37 bedes man booke tider i Arrild på golfbox  og ´hvis der er min 6 spillere bliver matchen afholdt og der vil være en matchleder tilstede - hvis mindre spilles bare socialt med de spillere som er mødt op.

 m.v.h.

 Bestyrelsen