Hermed sidste nyt fra bestyrelsen.

Der har her i det nye år været gjort flere forsøg på at lave en aftale med spilleret på Brundtland Golf Center, sidste forsøg var i sidste uge.

Her behandlede vi en samarbejdsaftale fremsendt af Henrik Søholdt, der er baneejers kontaktperson til Toftlund Golf Club, Henrik deltog i mødet.

I den fremsendte samarbejdsaftale står der  at Toftlund golf Club som forening ikke kan være medlem af DGU. 

Der står, at ingen spillere med erhvervet spilleret i baneejers erhvervsklub kan tvinges til at være medlem af Toftlund Golf Club.

Der står at Brundtland Golf Center er selskabsmedlem af Dansk Golf Union og spillerne får via dette medlemskab udstedt DGU kort, der giver adgang til greenfee spil på andre baner.

Hvis vi siger ja til ovennævnte betyder det at Toftlund Golf Club´s tilhørsforhold til DGU ophører og  man samtidig skal melde sig ind i baneejerens erhvervsklub for at få et DGU kort.

Ud over det forpligtiger TGC sig til at lave et samlet driftsbudget for et kalenderår, således at begge parter har klarhed over om indtægter matcher udgifter ved planlagte aktiviteter. Budgettet skal rumme plads til ikke definerede sociale aktiviteter.

Der er også rigtig mange gode elementer i samarbejdsaftalen, hvor tanken om oprettelse af en erhvervsklub der skal skaffe midler til golfsporten er en af dem, men den store knast er at vi skal frasige vores medlemskab af DGU med de rettigheder og den støtte vi som frivillig forening kan gøre brug af her og den usikkerhed der er i forhold til om det lykkes for baneejer at få en erhvervsklub op at stå, med den målsætning baneejer har givet udtryk for. Det har vi i bestyrelsen meget svært ved at tro på og kan oplyse at det har Dansk Golf union også som vi har haft tæt kontakt til gennem hele forløbet.

Vi fortsætter med at holde kontakten vedlige med Baneejer af BGC og følge udviklingen på BGC.

Da vi ikke ønsker at nedlægge Toftlund Golf Club, fortsætter vi samarbejdet med Arrild, og de 4 samarbejdsklubber, som der tidligere er orienteret om, at du for kr. 300.00 der indbetales på

Reg. Nr. 2451 Konto nr. 3498332675 som medlem af TGC får udstedt dit DGU kort med de rettigheder det medfører, at Toftlund Golf Club som medlem af DGU kan hente råd og vejledning fra DGU og samtidig blive orienteret om hvad der rører sig i golf verdenen.

 

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Formand

Toftlund Golf Club