Kære medlemmer af Toftlund Golf Club.

Ønsker jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Så er det igen tid til at sende jer en julehilsen.

Det er selvfølgelig med blandede følelser, jeg sender  jer en julehilsen i år, som i ved så lykkedes det ikke, at forhandle en ny lejeaftale på plads med bane ejeren.

Der er også i 2018 ydet en meget stor indsats af medlemmerne, både på og uden for golf banen, som har haft stor indflydelse på det sammenhold som er hjørnestenen i Toftlund Golf Club, det kan vi sammen være meget stolte af, der er ingen i Toftlund golf Club der yder en indsats for egen vindings skyld, vi gør det fordi vi har det godt sammen, både når der kæmpes om point på golf banen, og når vi samles til hyggeligt samvær. Der er gennem årene ydet en meget stor frivillig indsats både med praktisk arbejde og med at profilere golfsporten, gennem de forskellige netværk der er i klubben, den indsats kan vi godt være stolte af.

Der er nu en ny situation, vi som klub må respektere, og sammen få det bedste ud af. Det nytter ikke at hænge med hovedet og ødelægge julestemningen over det, livet går videre, det gør runderne på golf banen også. Vi har i fællesskab vedtaget, at bakke op om den nye klub der er opstået på Brundtland Banen, klubberne i klubben har på deres generalforsamlinger besluttet at vende tilbage til Brundtland banen og spille deres matcher der, dermed kan vi starte op i 2019 på en ny måde, hvor det bliver spændende at følge udviklingen på Brundtland banen sådan lidt fra sidelinjen.

Medlemmerne af Toftlund Golf Club blev på den ordinære Generalforsamling 2018 enige om, at ændre vedtægterne, så vi kan samle vores aktiviteter i træningscenteret på Østerdalen 7. i Toftlund, at du kan fortsætte sit medlemskab af TGC for en pris af kr. 100 og derigennem støtter op om klubben, og kan deltage i GF med stemmeret. Jeg håber rigtig mange stadig vil være med til at bakke op om TGC, og have indflydelse på den fremtid som ingen kender, men hvor vi i fællesskab er parate til at bruge de muligheder der kommer, for at bevare og udvikle ToftlundGolfClub.                                                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

Leif Christiansen                                                                                                                                                           

Formand 

Toftlund Golf Club