Ku’ du tænke dig at spille golf ?

så er

 

Toftlund Golf Club

 

det rette sted at begynde !

 

Hvorfor spille golf?

Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve dage hvor stort alt lykkes, og du vil opleve dage hvor du har mest lyst til sælge alt dit udstyr. Golf er en stadig udfordring for både teknik, fysik og temperament.

 

For alle aldre

Golf kan spilles hele livet gennem, og handicapsystemet gør, at alle kan konkurrere med alle. Uanset niveau, dyster man på lige vilkår!

Begynder du i en ung alder, har du via klubbens junior og elitearbejde muligheden for at nå langt. Er du nået lidt op i alderen, er der mange muligheder og udfordringer i de ugentlige runder med vennerne, turneringer i klub regi, eller turneringer i andre klubber. Medlemskabet giver tillige mulighed for, - mod betaling, at spille på alverdens golfbaner.

For sundhedens skyld

Uden det på nogen måde føles besværligt, går man på en golfrunde mellem 6 og 8 kilometer! Med 50 golfrunder om året bliver det til ca. 350 gode kilometer. Ville du få den samme motion uden golf?

 

Det sociale

Golf giver gode muligheder for socialt samvær. Børn, forældre, bedsteforældre og anden familie kan mødes på banen. Venner, forretningsforbindelser, kollegaer, herrer, kvinder, - der er plads til alle. Man vil opleve, er der mulighed for at finde nye venner og spillepartnere blandt klubbens medlemmer. I klubhuset eller på terrassen kan samværet fortsætte.

Naturoplevelsen

Oplev banen en tidlig morgen når solen står op, eller i aftensskumringen når vildtet kommer frem. Der følger altid en naturoplevelse med. Greenkeeperne bestræber sig på at drive og pleje banen så miljørigtigt som muligt.

Hvad er det værste ved golf?

Du bliver bidt af det, - og - regn ikke med at dine ikke – golfspillende venner gider høre om dine fremragende bedrifter på golfbanen!

 

Hvordan kommer man i gang?

Er du 15 år eller derover, skal du tegne dig for et 3 måneders prøvemedlemskab, hvis du er yngre, kan et prøvemedlemskab på et hold være en rigtig god idé, hvis du gerne vil have det grønne kort på forholdsvis kort tid.

Efter 3 infomøder vil der blive informeret omkring træningstidspunkter og hvilket hold du/I er på samt tildelt en mentor som du altid kan henvende dig til med spørgsmål og som også vil tage dig med ud at spille på par 3 banen i den kommende tid.

Hvad får du:

 • 5 fælles træningslektioner med klubbens professionelle instruktører ca. 1 ½ time pr. gang, her vil der være teori og teknisk træning.
 • 3 individuelle træningslektioner – her vil du blive undervist i golfteknik.
 • Fri adgang til driving range
 • Fri adgang til 9 – huls banen i 3 mdr.
 • Fri adgang til indspilsgreen og træningsbunkers
 • Deltagelse i begynder turneringer – som foregår tirsdag aften.
 • Deltagelse i etikette og regelmøder
 • Fri benyttelse af klubhusets faciliteter
 • Du kan frit deltage i Klub 9 som spiller på pay & play banen 3 gange om ugen
 • Du vil 2 gange blive inviteret med ud på 18 huls banen sammen med begynderudvalget.
 • Har du ikke golfudstyr, er det muligt at låne under prøvemedlemsskabet.

Når du efter de 3 mdr. har bestået dit golfkørekort vil du have flg. muligheder:

Fortsætte pay & play medlemskab til en meget favorabel pris af 1000 kr. for resten af året. 

Fuldt medlemskab af TGC – som inkluderer DGU kort og frit spil på både 18 huls banen samt pay & play ligeledes til en meget favorabel pris. Eks. Hvis du melder dig ind pr. 1/7 vil prisen være kr. 2475 for resten af året.

Desuden skal der undervejs aflægges en praktisk og teoretisk prøve. Men frygt ikke, - du vil via den gode forberedelse og træning sagtens kunne bestå.

Når det ”grønne kørekort” er udfyldt og godkendt, er du klar til at spille golf på den store bane.

Du starter med handicap 54.

Inden du frigives til den store bane kræver det dog, at du tegner et fuldgyldigt medlemskab af klubben, og at du har modtaget dit DGU kort. Kortet bliver bestilt når klubben har modtaget din indbetaling af kontingent. Tegner du medlemskab efter udløbet af dit prøvemedlemskab – opkræver vi ikke indskud og din kontingent for resten af året vil blive beregnet forholdsvis i forhold til et årskontingent.

Yngre (indtil 15 år) kommende medlemmer har også mulighed for at tegne direkte medlemskab, men vær opmærksom på at det kan tage lang tid at få det grønne kort.

Det giver ret til:

 • Deltagelse i juniorafdelingens træning

 • Deltagelse i juniorafdelingens arrangementer

 • Fri adgang til driving range

 • Fri adgang til 9 – huls banen

 • Fri adgang til indspilsgreen og træningsbunkers

 • Regelundervisning

Indmeldelsesblanketten findes her: http://www.toftlundgolfclub.dk/bliv-medlem2

Skriv i kommentarfeltet hvilket hold du ønsker at deltage på. Øvrig information fås ved henvendelse til sekretariatet, et medlem af begynderudvalget eller kontakt et bestyrelsesmedlem. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden: http://www.toftlundgolfclub.dk/begynder

 

Hvad sker der når jeg er indmeldt som prøvemedlem ?

Når vi har modtaget din indmeldelse, oprettes du som prøvemedlem i Toftund Golf Club’s system, Golfbox. Du vil til den første træning modtage materiale, som giver dig en god viden om klubben og golfsporten etik og regler.

Du modtager:

 • Folder

 • Golfkort ( Grøn kørekort )

 • Golf i tegninger og bobler

 • Golf regelbog

 • Bagmærke, med medlemsnummer

 • Lille velkomstpakke

 

Golfkortet:

Golfkortet er din personlige plan og bevis på, at du har gennemgået lektioner og regelundervisning. Husk at medbringe kortet til træning

 

Regelundervisning:

Der vil være krav om deltagelse i mindst en regelundervisning. Den teoretiske undervisning vil foregå i klubhuset, hvor en regelunderviser vi gennemgå det teoretiske omkring regler og etik. Varighed ca. 1 time pr. Lektion. Se tider på opslagstavlen i klubhuset.

Regelprøven gennemføres på internettet på adressen: www.golf.dk/regelprove

 

Træningsplan:

Første træningsdag møder du i klubhuset, efter at være budt velkommen af et medlem af bestyrelsen eller begynderudvalget vil du få en grundig information om forløbet af klubbens træner.


 

 

Medlemskab

 

Som medlem af Toftlund Golf Club, får du mange muligheder. Er du nybegynder kan du spille begynderturneringer. Her vil man sammen med mere øvede spillere få hjælp og vejledning i hvordan man bliver en mere habil golfspiller. Når du efterhånden bliver bedre og handicappet kommer længere ned, kan du deltage i de forskellige klubturneringer. Desuden arrangeres der mange private turneringer i de forskellige klubber i klubben. Men i øvrigt kan du jo spille så meget du har lyst, - banen er altid åben.

Hos klubbens professionelle træner kan der altid bestilles træningslektioner. Der er altid nogle ting der kan forbedres!

 

Indmeldelsesgebyr:

Der er pt. Intet indmeldelsesgebyr i Toftlund Golf Club

 

Kontingent 2016

Seniorer 5.750,- kr. .

Ungsenior under uddannelse indtil 30 år 2.600,- kr.

Juniorer(15-18 år) 1.750,-kr

Børn(indtil 15 år) 995,-kr.

Long distance 2.975,- kr.

Passive 700,- kr.

Prøvemedlem gratis

Flex medlemsskab 995,- kr (opkræves i 1 rate)

Pay & Play medlemskab 2.500,- kr. (opkræves i 1 rate)

* Kontingentet opkræves i 2 rater