Beretning Generalforsamling Toftlund Golf Club 2015.

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2014 blev holdt d. 11. december-

Her konstituerede bestyrelsen sig.  Med Leif Christiansen Formand – Flemming Andersen Næstformand Karen Nørgård Kasserer Karsten Holm Sekretær og Ilse Thomsen Medlemsregistrering Øvrige medlemmer Bonde Århus og Lars Rømer Olsen.

Generalforsamlingen giver mulighed for at stoppe op et øjeblik og kigge tilbage på året der er gået, og se frem mod nye muligheder i året der kommer.

Der er for mig ingen tvivl om at vi i Toftlund golf klub er privilegerede, vi kan tilbyde medlemmerne at spille på en rigtig god golf bane, der er i golf klubben forskellige klubber i klubben, der på hver deres måde sørger for at aktivere medlemmerne, her bliver der konkurreret under ordnede forhold, og så har det sociale aspekt en meget vigtig plads. De personer der står i spidsen for klubberne i klubben, og sørger for uge efter uge, at scorekortene er klar, der er trukket lod for, hvem der skal spille med hvem, og at runden slutter med fællessamvær og præmier, har en meget vigtig rolle, og den indsats kan jeg ikke sige jer nok tak for.

Der er også forskellige aktiviteter som at samle bolde op på udslagsbanen, køre Banekontrol, holde bunkersene fri for ukrudt, vi har også en muldvarpe specialist, der skal hjælpes til ved turneringer, der er en hjemmeside der skal holdes ajour mm, også her trækkes der på den frivillige arbejdskraft, der er brug for rigtig mange hænder for at holde hjulene i gang, ofte er der her tale om tordenskjolds soldater, en stor tak for jeres indsats.

For at vi kan fortsætte med at spille golf i Toftlund og bevare de fælles værdier, som vi alle nyder godt af, er det nødvendig vi sammen tiltrækker nye medlemmer til klubben, vi er i 2015 under 400 betalende senior medlemmer, med så få medlemmer kan der ikke skabes økonomi til at dække de faktiske udgifter der er ved at drive en golf klub på det niveau vi har i dag, der har i løbet af sæsonen været en dialog med bane ejeren, omkring det økonomiske fundament, resultatet af drøftelserne er, at der for lejekontrakten for 2016 er indlagt en minimums afregning som er samme beløb som i 2015. Bestyrelsen indstiller ligeledes at der er uændret kontingent for seniormedlemmer for 2016.

G 8 samarbejdet som er et samarbejde med 8 golf klubber i Sønderjylland, fungerer ved at vi mødes to gange om året og udveksler fælles erfaringer, og muligheder for at samarbejde på tværs. Et af punkterne var en fælles Rabataftale på greenfee mellem klubberne for 2016, det kunne der dog ikke opnås enighed om, der fortsættes med det vi kender i dag. Frit spil aftalen hvor der betales ekstra kontingent for at spille på hinandens baner, som er indgået mellem Åbenrå – Tønder – Ribe og Toftlund blev også diskuteret, der er måske interesse for at komme med i aftalen fra Sønderborg og Nordals. Der var også forslag om fælles markedsføring af golfsporten i Sønderjylland, der blev besluttet at nedsætte en gruppe som frem til mødet i marts 2016 skal kigge på om der kan etableres et samarbejde på tvære af klubberne. Formanden fra Tønder fortalte om initiativet, med at tilbyde et prøvemedlemskab gratis. Et meget spændende tiltag, som gav 60 nye medlemmer til Tønder Golf Club.

Jeg deltog sammen med Lars Olsen i DGU`S Repræsentantskabs møde i Middelfart i Foråret, og har senere deltaget i DGU`S Regionale møde på Sønderjyllands Golf Club i oktober. Kigger vi på medlemstallet på landsplan så er der en fremgang på 0,2 % af golfmedlemmer i 2015 i forhold til 2014 der er en mindre stigning i væksten af antal fleksible medlemskaber. Stigningen skyldes primært de helt billige medlemskaber. I alt har 40 % af klubberne haft en medlemstilgang. I alt 28 % af klubberne på fuldtidsmedlemmer. Der var på mødet i oktober et rigtig godt indlæg af Johannes Mayer Jensen fra DGU om Golfspillere i Centrum. Her bliver Ambassadør score brugt som klubbens speedometer. Høj Ambassadørscore er lig med høj fastholdelse af medlemmer. Klub liv og bane er de vigtigste parametre, hvis de fungerer ligger klubben høj i medlemsfastholdelse. Den største spredning i ambassadørscore ligger i driften af restauranten, som i forhold til klub livet er et vigtigt parameter. Hvad kan vi lære af det? Punkt et så er det ikke gennem annoncering i aviser, gennem åben hus tilbud, firmagolf mm, man opnår en stabil medlems tilgang, det er gennem tilfredse medlemmer, det er os der i fællesskab sammen skal være med til at løfte opgaven for at tiltrække nye golf spillere, forudsætningen for at det kan lykkes er, at vi er stolte af vores fællesskab, at vi er stolte af vores golf bane og vi vil gerne fortælle andre om det, så her har vi en fælles opgave som klub. Men selvfølgelig skal vi også annoncere, sørge for at komme i dagspressen med aktiviteter fra Golfbanen, og være med når der er lokale aktiviteter i området. Der er for mig heller ingen tvivl om, at vi kan Hente inspiration fra DGU, der med deres ekspertise, kan være med til at give gode råd, noget vi kan arbejde videre med i den nye sæson.

Grundskyld på golfbanen indgår i lejeaftalen som et forhold mellem kommunen og Golfklubben, hvis vi kunne undgå at betale grundskyld ville lejebeløbet blive reduceret med ca. kr. 150.000 som er det beløb der betales i grundskyld. Jeg skrev derfor en ansøgning til Laurits Rudbæk vores Borgmester om fritagelse for at betale grundskyld. Kommunen behandlede efterfølgende ansøgningen på Økonomiudvalgsmødet, og svaret var. Lovgivningen giver ikke kommunen mulighed for at golfklubben kan slippe for at betale grundskyld med den ejer form der er i dag, det kan kun lade gøre hvis banen er forenings ejet, svarer Laurids Rudbæk. Tak til kommunen for en seriøs behandling af ansøgningen, og et klart svar som de har haft jurister til at vurdere, men selvfølgelig ærgerligt at vi ikke har samme vilkår som andre klubber i vores område hvor kommunen ejer banen, og de så er fritaget for at betale grundskyld, måske vi skulle prøve om Tønder Kommune vil købe golfbanen i Toftlund?

Sponsor arbejdet er der også sat gang i 2015, Der har været indkaldt til sponsor møde, hvor muligheden for at geare processen omkring sponsor arbejdet op blev diskuteret. Status er, nu er vi i gang, vi møder megen velvilje fra erhvervslivet i området, og som i kan se så begynder der at dukke skilte op på golfbanen med de sponsorer navne, der har indgået en sponsoraftale, det er en aktivitet som vil fortsætte i den nye sæson. Har du kendskab til nogen der kunne være interesseret, så kontakt Flemming Andersen som er formand for sponsorudvalget. Også en tak til jer der indgik aktivt i den gruppe, der var med til at sætte sponsor arbejdet i gang. Håber vi også må trække på jeres ekspertise i det nye år. Også tak til vore sponsorere for opbakning.

Året i juniorudvalget er gået rigtig godt, Formanden Tom Buch siger at juniorerne har været meget glade for Casper som træner, resultatet er at der har været mellem 20 og 25 juniorer til træning. Det er meget flot, Juniorerne træner mandag fra kl. 16.30 til 18.00 For at skabe endnu bedre juniorer i 2016, arbejder vi med at udvide træningen med ½ time, så er der mulighed for på skift at tage juniorer ud til ekstra træning, samtidig vil der i 2016 blive tilbudt fredagsspil for juniorer noget som Tom vil melde ud. Kan oplyse at juniortræningen starter den 4. april i 2016. det bliver spændende at følge den nye sæson, også en tak til de forælder der bakker jeres børn op, uden jeres støtte kan vi ikke sammen med Tom og Casper skabe en positiv udvikling i juniorafdelingen.

Aktivitetsudvalget har også haft flere projekter i gang i 2015. En af de aktiviteter der var rigtig velbesøgt var Regelaften med Brian Nygård Oswald, i indbydelsen stod. Regelaften lyder måske lidt kedelig --- men tro om igen og hvem kan ikke bruge en gennemgang af reglerne --- og så endda på en sjov og en underholdende måde? Må nok sige at indbydelsens levede op til forventningerne, en rigtig god og lærerig aften. Aktivitets udvalget har en meget vigtig funktion i Golf klubben med at skabe aktiviteter der er med til at binde klubbens medlemmer sammen, og samtidig skaffe nye medlemmer. Jeg ved at Torben Post sammen med udvalget er i gang med at planlægge aktiviteter for den nye sæson, og kan kun opfordre medlemmerne til at bakke op om de aktiviteter der kommer, også tak til Aktivitetsudvalget for indsatsen i 2015.

Begynderudvalget med Ilse Thomsen i spidsen, har måttet omstille sig til at forholdene for at oprette hold, har ændret sig i 2015, dette da golf centeret ikke mere rådede over en fuldtidstræner, det har givet nogle udfordringer i forhold til at planlægge tidspunkterne for hold opstart, Der har i år været 38 prøvemedlemmer. Ser ud til at vi kan tilpasse begyndertræningen i 2016 så vi for mulighed for at tilbyde en mere fleksibel afvikling, samtidig arbejder udvalget med nye tiltag som kan være med til, at give prøvemedlemmerne, en nemmere golfstart, det bliver spændende at følge de initiativer i den nye sæson. Tak til Casper og til udvalget for indsatsen.

Handicap og regeludvalget her er udvalget udvidet med Mogens Nørgaard, der sammen med Formanden Jørgen Strøm og Vibeke Strøm, har en meget vigtig funktion, der gør at vi kan konkurrere på lige vilkår ud fra den enkeltes handicap. Også tak for jeres indsats.

Turneringsudvalget har også haft en travl sæson, som startede i april med åbningsturneringen og sluttede den 5. december med juleturnering der desværre regnede væk, inde i mellem de to turneringer har der været turnerings aktivitet 15 gange på Toftlund Golfbane, i alt har været 17 turnerings aktiviteter i 2015. Der er i løbet af sæsonen sket forskellige tiltag i forbindelse med at sætte en turnering op i Golf Box, som skulle være med til at det blev nemmere at regne resultat ud på den enkelte match. Det har indimellem givet formanden Karsten Holm udfordringer, for at imødekomme det har turneringsudvalget i september været på kursus, i de redskaber man kan gøre brug af i Golf Box for at være endnu bedre klædt på til den nye sæson. Tak til udvalget for en flot sæson.

Baneudvalget her har gennem sæsonen været udfordret med at leve op til hurtige greens, som vi gerne ville kunne tilbyde både gæster og egne medlemmer. Vejret startede med et meget fugtigt forår, som gav en vanskelig start på året, det blev rettet til med en god indsats fra banens personale, hvor også baneudvalget har været aktive medspillere, tak for indsatsen både til banens personale og til baneudvalget. Overliggeren er sat op, og målet for den nye sæson er, at vi sammen kan tilbyde Sønderjyllands bedste golfbane.

Presseudvalget her har vi i 2015 fået nye tovholdere til vores hjemmeside. Brian som tidligere har stået for hjemmesiden, flyttede fra Vojens til Kolding, meddelte i foråret at han ikke kunne fortsætte med at redigere hjemmesiden. Jeg havde et hyggeligt møde med Edith og Bjørn Nielsen, som efter kort betænkningstid sagde ja til at påtage sig opgaven, med at holde hjemmesiden ajour, de er begge meget aktive i golf klubben, Edith har med sit tidligere virke på golf centeret en stor viden som vi kan gøre brug af, de er kommet rigtig godt i gang, det lover godt for fremtiden tak for jeres indsats. Som formand for presseudvalget, vil jeg arbejde for at golf klubben bliver mere synlig i medierne, hvis der blandt medlemmerne er nogen som kunne tænke sig at være med til at udvikle en mediepolitik, der mere målrettet kan være med til at markedsføre golfsporten og dermed også vores klub, så må i meget gerne kontakte mig.

Der er i efteråret holdt møde med bestyrelsen for hotelejerne, Thomas Marxen og Golfklubben. Formålet med mødet var at orientere hinanden om de udfordringer vi hver især går og tumler med, der er ingen tvivl om hvis vi skal have tingene til at lykkes bedre i fremtiden for Brundtland Golf center, så kræver det at vi arbejder sammen og trækker i den samme retning. Konklusionen på mødet er, at vi er afhængige af hinanden, vi har hver især en stor interesse i at skabe de bedste rammer for golfsporten i Toftlund, både når de skal overnatte på hotellet spise i restauranten, og ud at spille på golf golfbane, et samarbejde som jeg ser frem til vi kan få gavn af i det nye år.

Det har været et år med mange forandringer blandt personalet på Golf Centeret. Det har vi også kunnet mærke i Golf Klubben. Det at der altid var en person man kunne henvende sig til på kontoret, blev reduceret, nye kræfter skulle sætte sig ind i de daglige rutiner, der hører med til at drive et Golfcenter, ligeledes overtog Thomas ansvaret for den daglige ledelse af personalet på Golfcenteret herunder greenkeeper og det øvrige personale, her var der brug for at vi hjalp hinanden bedst muligt, så vi kunne fortsætte med at give både golfklubbens medlemmer, og vores golf Gæster en god service. I løbet af året har jeg modtaget henvendelser fra golfklubbens medlemmer, hvor de forventninger man havde til servicen ikke blev indfriet. I skal vide at en hver henvendelse positiv som negativ, tager jeg meget alvorlig, da der ofte indgår navne i en sådan henvendelse, bliver den selvfølgelig behandlet fortroligt. Jeg er efterfølgende i dialog bane ejeren om henvendelsen. Samme fremgangsmåde hvis der fra personalet på Golfcenteret, er en henvendelse om en af klubbens medlemmer, så kontakter banjer sig til mig. Fælles mål for alle os der kommer på golfcenteret må være, at vi respekterer hinanden, og sammen som mål har at skaber de bedste rammer for golfsporten i Toftlund.

Vil slutte med at sige tak til bestyrelsen, tak for tålmodighed med mig som ny formand, Generalforsamlingen skal vide at der virkelig bliver knoklet i Bestyrelsen med at skabe de bedste rammer for golf klubbens medlemmer, Karen har som kasserer styr på regnskabet, der er bare orden i tingene. Ilse har ansvaret for medlemsregistreringen, og er med i andre udvalg, også her bliver der lagt et meget stort stykke arbejde som er meget vigtig for klubben. Karsten er turneringsansvarlig og yder her en flot indsats. Lars Rømer er her og der og alle vegne, og er virkelig en inspirator, der gerne vil at alle får en fair behandling. Så er der Bonde, når han ikke fanger muldvarpe så er han en meget stor kapacitet som baneformand, og er altid parat med et godt råd, når noget på banen ikke fungerer. Flemming som næstformand er du en god sparring for mig, du har sat gang i sponsorarbejdet, så vi kan blive endnu mere synlige i området.

Til jer alle skal der lyde en meget stor tak for samarbejdet i 2015. Jeg vil sammen med bestyrelsen forsøgt at skabe de bedste rammer for Toftlund Golf Golfklubs medlemmer i den nye sæson.