Til medlemmerne i Toftlund Golf Club

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

 

Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.00

Der holdes på Frosch Hotel Søndergade 15. i Toftlund

 

Dagsorden:

 

Velkomst.

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af medsendte samarbejdsaftale.

3. Samarbejdsaftalen til afstemning.

 

SAMARBEJDSAFTALE.

 1. TGC støtter en fusion, men ønsker mere tid, således at processen mod fusionen får tid til at modne medlemmerne. Målet kan være en fusion pr. 01.01.2020.
 2. Indtil da vil TGC være en passiv golfklub, der driver klubhus og Trackmann.
 3. TGC medlemmer kan stadig være medlemmer af klubben, men den driver i realiteten ingen aktiviteter og medlemsregistreringen vil ikke længere foregå ved DGU.
 4. Indtil fusionen foreslår TGC et samarbejde med BGK/BGC således:
  1. Alle medlemmer opfordres til at købe spilleret på Brundtland banen
  2. Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind i BGK, således at de naturligt deltager i BGK arrangerede aktiviteter
  3. Alle Klubber I Klubben kommer tilbage til Brundtland og tilbydes samme spilletid som tidligere
  4. Medlemsregistreringen vil fremover for alle medlemmer være i klub 911, således vil det samlede medlemsregister ligge her.
  5. Medlemsregister på klub 54 vil naturligt blive nedlagt når klubben lukkes ved DGU
  6. TGC golf box nedlægges, og i stedet oprettes Trackmann som ressource i golf box 911. Udlejningen af trackmann foregår således gennem BGC. Og afregnes af bruger direkte til TGC
  7. BGK kan søge om midler i TGC til formål, der kommer BGK medlemmerne til gode. 

TGC vil ikke drive nogen former for sociale aktiviteter på Brundtland banen, dette vil alene foregå ved BGK, således at vi kan fremstå som én golfklub.

 

På bestyrelsens vegne:

Leif Christiansen

Formand,

Toftlund Golf Club