Kære medlemmer

Husk det er på lørdag den 8 april der er banens dag - hvor vi alle mødes for at gøre banen forårsklar - vi kan se at greenkeeperne har været godt igang - men der er dog stadig nogle ting som skal "shines" lidt op - så har du lyst til at være en del af dette fællesskab og en hyggelig formiddag i arbejdstøjet så mød talrigt op.

Lørdag kl. 9 .00 til 12.30 - medbring godt humør - evt. en skovl eller en  spade.

Når vi er færdige med arbejdet sørger Brundtland Golf Center for lidt til ganen.

Med venlig hilsen

Bonde Aarhus

Baneudvalgsformand